top of page
Project Zomer hoeden festival

Deze stichting is opgericht in 2021.

De visie van de Stichting is het streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking zichtbaar zijn, zich onderdeel voelen van de samenleving en gelijkwaardig deel mogen nemen aan de samenleving. Wij geloven dat de samenleving verrijkt wordt door deze inclusieve benadering  en daarmee het algemeen nut beoogt.

Stichting Zutphens Onbeperkt Talent

Stichting Zutphens Onbeperkt Talent zet zich in voor een inclusievere samenleving voor mensen met een beperking
bottom of page