top of page

Contant ons

Post adres:

E-mail:

Telefoon:

KvK-nummer:

RSN/ fiscaal nummer:

IBAN-nummer:

Kanaal Noord 3, 7311 PK Apeldoorn

info@zutphensonbeperkttalent.nl

06-17090621

83110348

854000100

NL46 INGB 0007 7032 23

De Stichting heeft een Zorg ANBI status

Bedankt voor de uw bericht.

Stichting Zutphens Onbeperkt Talent zet zich in voor een inclusievere samenleving voor mensen met een beperking
bottom of page