top of page

Het bestuur

We stellen ons even aan u voor.

Voorzitter bestuur

Yvonne Oostendorp
Voorzitter

Mijn passie ligt bij het werken met mensen; wat drijft ze te doen wat ze doen? Welke talenten heeft iemand en hoe kunnen deze talenten het best worden ingezet? Ik ga graag uit van iemands mogelijkheden. Ik heb ervaren hoe creativiteit ingezet kan worden om mensen te helpen en hen te begeleiden naar een fijner bestaan. Mijn werk als persoonlijk begeleidster en creatief coach doe ik vanuit mijn passie.

Toen ik werd gevraagd om in het stichtingsbestuur te komen, zei ik volmondig ja. Vanuit mijn functie binnen het bestuur kan ik ‘achter de schermen’ een bijdrage leveren aan de mooie doelstellingen van zowel de stichting als de theaterwerkplaats. Ik hoop dat de stichting de theaterwerkplaats kan ondersteunen in het realiseren van mooie projecten die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de artiesten en hun een zichtbare plek in de samenleving kan geven.

Secretaris bestuur

Tessa Kloost
Secetaris

Kunst en cultuur zijn altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest en hebben mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Tijdens mijn bachelor theaterwetenschappen vond ik mijn liefde voor community arts. Hierin werd voor mij bevestigd wat ik ook eerder om mij heen al had gezien, namelijk hoe een groot verschil het beoefenen van kunst kan maken in de levens van vele mensen. Als fondsenwerver zet ik mij in om kunst en cultuur toegankelijk(er) te maken en te houden. Mijn functie als bestuurslid bij Stichting Zutphen’s Onbeperkt Talent ligt in het verlengde hiervan. Het geeft mij de mogelijkheid om op meer plekken eraan bij te dragen dat nog meer mensen zichzelf via kunst kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Stichting Zutphens Onbeperkt Talent zet zich in voor een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking

Ernst-Jan van den Sigtenhorst
Penningmeester

Algemeen lid bestuur

Marie Tuytel
Algemeen bestuurslid

Theater maakte tot nu toe geen groot onderdeel uit van mijn leven, maar ik draag het wel een warm hart toe. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen hun creativiteit kwijt kunnen in allerlei vormen van theater. Ik ben dan ook enthousiast om deel uit te gaan maken van het bestuur van Stg. Zutphen's Onbeperkt Talent.  Ik hoop dat we samen mooie projecten mogelijk kunnen gaan 

Stichting Zutphens Onbeperkt Talent zet zich in voor een inclusievere samenleving voor mensen met een beperking
bottom of page