top of page

Privacyverklaring

AVG privacywet

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Zutphens Onbeperkt Talent verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten, een donatie geeft en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankgegevens (indien nodig voor betalingen)

Bij het opgeven voor de nieuwsbrief bewaren wij uw voor- en achternaam plus uw e-mail adres zodat wij u de nieuwsbrief kunnen sturen en u op de hoogte kunnen houden van voorstellingen en dergelijken

 

Waarom we gegevens nodig hebben
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Foto’s en video's

Voor foto's en video's die wij willen plaatsen, na aanleiding van een evenement, presentatie of donatie, zullen we altijd even met u bespreken.

Bij een langere samenwerking vragen wij u een formulier te ondertekenen waarop u kunt aangeven wat uw voorkeuren zijn.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
De Stichting zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 3 jaar.

E-mail adressen voor de nieuwsbrief worden bewaard totdat er een bericht van afmelding is binnen gekomen.

 

Delen met anderen

De Stichting deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
In kaart brengen websitebezoek

De Stichting gebruikt alleen functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website te kunnen draaien. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zutphensonbeperkttalent.nl. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zutphensonbeperkttalent.nl

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met de Stichting kunt u ons bereiken via de contact pagina.

Stichting Zutphens Onbeperkt Talent zet zich in voor een inclusievere samenleving voor mensen met een beperking
bottom of page